Kontakt

Wyślij wiadomość

Lokalizacja

Obserwatorium Społeczne pl. Katedralny 1, 50-329 Wrocław | CH Zajezdnia, Ośrodek Pamięć i Przyszłość ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław

Administratorem Państwa danych osobowych jest PODMIOT, ul. ADRES, XX-XXX Wrocław, KRS: XXXXXXXXXX
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
Posiadają Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych.
Brak danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług.

Polityka Prywatności