Archiwum powojennej Historii

wrocławskiego Kościoła

O projekcie

Koncepcja

Fundacja Obserwatorium Społeczne dysponuje obszernym archiwum dotyczącym powojennej historii Kościoła rzymskokatolickiego na Dolnym Śląsku. Zgromadzone materiały dokumentują działalność wrocławskiego Kościoła począwszy od pierwszych lat powojennych, kiedy Kościół był istotnym czynnikiem integracji społecznej, poprzez działalność w zakresie dialogu polsko-niemieckiego, pomoc opozycji demokratycznej w latach 80 XX w., aż do czasów współczesnych. W skład zespołu wchodzi wiele dokumentów związanych z wybitnymi postaciami takimi jak kard. Bolesław Kominek, czy dokumentujące obecność we Wrocławiu Jana Pawła II. Wiele dokumentów i zdjęć odnosi się do życia codziennego, dokumentuje obraz Wrocławia z poszczególnych dekad.

20210502205107-45f1726b-xx

Nasze zbiory

Ośrodek Audiowizualny
kard. Bolesław Kominek
ks.  prof. Jan Krucina
ks.  inf. dr Karol Milik
ks. prof.  Piotr Nitecki
ks. prof. Józef Majka

W skład zbioru wchodzi przede wszystkim zespół obejmujący materiały audiowizualne i fotograficzne Ośrodka Audiowizualnego przy Kurii Metropolitalnej Wrocławskiej. Ośrodek Audiowizualny, prowadzony przez ponad czterdzieści lat przez ks. Jerzego Rasiaka, dokumentował wydarzenia we Wrocławiu począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku. W skład zbioru wchodzą ponadto nieopracowywane dotąd materiały z archiwów prywatnych dotyczące wrocławskich przedstawicieli Kościoła i myślicieli przede wszystkim z zakresu katolickiej nauki społecznej: kard. Bolesława Kominka, ks. prof. Józefa Majki, ks. prof. Jana Kruciny i ks. prof. Piotra Niteckiego. Ponadto w skład zbioru wchodzą także inne materiały, których zakres merytoryczny będzie mógł być rozpoznany dopiero w wyniku prac archiwalnych związanych z proponowanym projektem. Materiały te nie są obecnie udostępniane użytkownikom, badaczom i dziennikarzom.   

e-Archiwum

Prace i założenia projektu

Ze względu na złożoność projektu w zakresie technicznym i informatycznym jak i wielkość zbiorów archiwalnych, realizacja projektu przewidziana jest na okres 11 miesięcy od grudnia 2020 roku do października 2021 roku. Ze względu na unikalność i niepowtarzalność materiałów wchodzących w skład archiwum, złożoność poszczególnych procesów archiwistycznych i digitalizacyjnych, ale także opracowanie techniczne i merytoryczne platformy online do prezentacji tychże zasobów, niemożliwe jest realizacja całości projektu w postaci jednego etapu. 

W wyniku projektu opracowaniu podlegać będzie około 10 tys. obiektów, obejmujących różne nośniki (filmy na taśmach 8 i 16 mm, kasety VHS, klisze fotograficzne, odbitki i in.,) zgrupowanych w kilku zespołach archiwalnych. Opracowane obiekty będą w postaci digitalnej prezentowane w archiwum cyfrowym online w wersjach przeglądowych. Dodatkowo zostaną sporządzone pliki bezstratne dla części wybranych materiałów. Dodatkowo rezultatem zadania będzie inwentaryzacja, uporządkowanie i fizyczne zabezpieczenie tego zasobu archiwalnego. 


Rezultatem zrealizowanego zadania będzie archiwum cyfrowe, w postaci strony internetowej, prezentujące unikalne materiały archiwalne (w tym materiały ikonograficzne, fotografie i dokumenty życia społecznego), związane z dziejami Kościoła katolickiego we Wrocławiu po drugiej wojnie światowej. Archiwum cyfrowe będzie dostępne online. Wynikiem projektu będzie „strona domowa”, stanowiąca jego opis i prezentację, określająca kwestie prawne i formalne, i będąca punktem odniesienia do strony (stron) zawierających poszczególne typy zawartych w archiwum mediów (materiały audio, wideo, zdjęcia i dokumenty). 

????????????????????????????????????

Kontakt

Wyślij wiadomość

Lokalizacja

Obserwatorium Społeczne pl. Katedralny 1, 50-329 Wrocław | CH Zajezdnia, Ośrodek Pamięć i Przyszłość ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław

Administratorem Państwa danych osobowych jest PODMIOT, ul. ADRES, XX-XXX Wrocław, KRS: XXXXXXXXXX
Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat.
Posiadają Państwo prawo do: dostępu do danych osobowych, sprostowania danych osobowych, usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, przenoszenia danych osobowych.
Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu właściwego w sprawie ochrony danych osobowych.
Brak danych może skutkować brakiem możliwości świadczenia usług.

Polityka Prywatności